جنگل ابر
اسکان جنگل ابر 

تست هوش 30 دقیقه ای

اگر مایل هستید ضریب هوشی تان را بدانید، این برنامه کامپیوتری می تواند ضریب هوشی شما را با استناد به منابع معتبر روانشناسی حساب کند.
توجه
- شما 30 دقیقه فرصت دارید تا پاسخ بدهید .
- زمان زیادی روی سؤالها نگذارید.
- اگر نمی توانید به سؤالی جواب بدهید به سؤال های بعدی جواب دهید و در صورت وجود فرصت بعدا سراغ آنها بروید.
- می توانید از چرکنویس برای محاسبه پاسخ ها استفاده کنید.
- تست 50 سؤال دارد ،هنگامی که آماده بودید دکمه شروع را فشار دهید.
- تا وقتی که مطمئن نیستید که هنگام پاسخ گوئی وقفه ای برای شما ایجاد می شود، شروع نکنید.
 

   در این سری ،عدد بعدی کدام است؟ 28 و 20 و 12و4   1
40    36    34     32   
دوچرخه برای سوار شدن ساخته شده است ، همانطور که اتومبیل برای 2
خریدن   راندن   پرواز کردن    شستن   
شوراب برای گرفتن نمک است، همانطور که مشت برای  3
آب  ضربه زدن  گرفتن  شکر  حسن است  
المثنی یعنی   4
پلاستیک فرانسه معماری کپی   
در این سری کدام عدد به دنبال می آید؟  13و 8 و 4 و1  5
19 18 17 16   
کدام کلمه ربطی به بقیه ندارد؟   6
زحل مریخ پوپک پلوتن 
در این سری عدد بعدی کدام است ؟   32و  16و8 و4 و 2  7
64 40 48 33   
 A,D,G,J    در این سری حرف بعدی کدام است ؟ 8
K L M N   
Q,P,O,N,X,M  کدام یک از این حروف به بقیه مرتبط نیست؟ 9
P O N X   
در سری روبرو عدد بعدی کدام است ؟  2,5,11,23 10
53 47 41 24   
و3 w  و 13و xو 6و yو16 و  z  در سری روبرو عضو بعدی کدام است؟  11
7 u 16 9
یک قایق همیشه 12
ماهی دارد شناور است وزن دارد آلومینیم دارد   
کدام عدد به سری روبرو  ارتباط ندارد؟ 101و4و17و51و 1  13
101 51 17  
 آ10 مرد، 3 خانه را در 6 روز رنگ میکنند، بنابر این 5 مرد، 15 خانه را در چند روز رنگ می کنند؟ 14
120 روز 60 روز 30 روز 15 روز   
کدام عدد در دنباله اعداد روبرو می آید؟  3,7,9,8,27,5  15
81 54 19 4   
اگر همه اسبها زین داشته باشند، بنابراین اسبهای پیر 16
زین ندارند زین های بزرگی دارند زین دارند زین های کهنه دارند  
کدام کلمه ربطی به بقیه ندارد؟  17
کسل کننده خسته خسته کننده ملال آور   

رابطه a با الف مانند رابطه [ با   

18
[  >  )  }
 کلمات زیر می توانند یک جمله بسازند ، آیا جمله درست است یا نادرست؟ است -شیر- سرد- همیشه 19
درست نادرست   
کلمات زیر می توانند یک جمله بسازند ، آیا جمله درست است یا نادرست؟ هیچ -وقت -نمی خوابند -بزرگ سگهای - 20
درست نادرست

اگر مردی با یک سوم سرعت اتومبیلی که با سرعت 30 مایل در ساعت حرکت می کند ، بدود ، در 6 دقیقه چند مایل می تواند بدود ؟

21
60 3 1.67 1  

یکی از سریهای زیر وارونه سری دیگر است بجز در مورد یک حرف عضو سری، آن حرف کدام است؟
A,C,B  و  A,B,C 

22
A B C   
اگر در یک ماه ، دوشنبه روز بیست و یکم باشد، روز اول ماه چه روزی است؟   23
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه 5 شنبه جمعه   
کدام کلمه به کلمات دیگر ربطی ندارد؟  24
موز پلاستیک زرد بزرگ   
اگر دو نقطه خط را تعریف کنند، سه نقطه 25
یک کلمه را تعریف می کنند یک صفحه را تعریف می کنند یک ماشین را تعریف می کنند یک دریاچه را تعریف می کنند
اگر ماهی ها می توانند راه بروند ، پس قزل آلا می تواند  26
قدم بزند برقصد پرواز کند آواز بخواند   
یک استدلال غلط 27
نادرست است لازم است معتبر است آشوبگر است   
1,A,6,B,4,C,9,D در دنباله این سری کدام می آید؟ 28
7 5 E 10  
از نظر معنائی " شتاب کردن" با کدام کلمه شباهت دارد؟  29
کار حفاری کردن مانع شدن کمک کردن   
 بیست درصدِ 25%، 20 کدام است؟  30
5 4 1/41   
حیوانات همیشه   31
بدن دارند غذا دارند بچه دارند مو دارند  
 خیابانها همیشه   32
پایانه گاز دارند تیر چراغ برق دارند عرض دارند خط دارند   
مختصر و مفید" از نظر معنائی شبیه کدام است؟  33
موش فشار بلند کوتاه  
گاو برای گوزن در حکم مادیان برای 34
موتور سیکلت است توله سگ است آهو است اسب است   
رادیو ها همیشه   35
شکل و شمایل دارند دسته دارند چراغ دارند موسیقی پخش میکنند  
چند عدد بین 100 و 300 با 2 شروع می شوند و یا با 2 خاتمه پیدا می کنند؟  36
120 110 100 40 20   
آقای ثمینی خیلی واضح و قاطع سخنرانی می کند، در عین حال تذکرات ایشان امروز بطور مبهمی 37
چاپلوسانه بود تاروتیره بود سطحی و سرسری بود واضح و روشن بود شادوشنگول بود   
 سهم عباس دو برابر سهم هر کدام از شریکهایش است، سه تا شریک دیگر سهم مساوی می برند،چند درصد کل سود سهم عباس است؟ 38
66.67% 50% 40% 25%   

اگر : تمام مردان مومشکی بداخلاق هستند ، احمد یک مرد مومشکی است . بنابراین این جمله که احمد بد اخلاق است

39
نمی توان تعیین کرد درست است غلط است 
اگر همه ماشینها سبز باشند پس 40
تویوتا ها سیاه هستند ماشینهای کوچک سبز هستند وانت ها سبز نیستند اتوبوسها سبز هستند   
 کدام عدد به همان اندازه از 10 بزرگتر است که کوچکتر است از نصف آنچه 10 از 50 کمتر است؟  41
30 25 15 20   
مجموع دو عدد 80 است ، اگر یکی 5 واحد از دیگری بزرگتر باشد، عدد بزرگتر کدام است؟  42
80 45.5 42.5 40   
نقش والدین نسبت به فرزندانشان در سالهای اخیر تغییر یافته است بطوریکه کمتر شده ، اما هنوز روانپزشکان کودک اعتقاد دارند که نقش اساسی والدین بطور ذاتی   43
تغییر نکرده است بی ارزش است حمایت و مراقبت است تغیییر کرده است   
-کلمات زیر می توانند طوری چیده شوند که یک جمله بسازند،جمله درست است یا نادرست؟ باران -در هیچوقت- تهران -نمی بارد    44
درست نادرست   
در یک اتوبان دو اتومبیل از یک نقطه واحد در جهت مخالف هم ، هم زمان به راه می افتد هر اتومبیل 3 کیلومتر راه می پیماند ، سپس به سمت چپ پیچیده و 4 کیلومتر راه می رود اتومبیلها چقدر با هم فاصله دارند؟  45
14 10 7 6 5  
جانور شناسی برای شناخت میمون است ، همانطور که گیاهشناسی برای شناخت   46
شیشه است رز است موش است دانشجو است   
ایتالیا برای اروپا است، همانطور که ژاپن برای   47
آسیا است چین است ژاپنی ها است ایتالیایی هاست 
کدام به گروه زیر متعلق نیست ؟  48
لوت گیلان سمنان لرستان  
نسبت ماه به زمین ، مانند نسبت زمین است به   49
فضا ونوس خورشید ماه واره ها   
ا300000 کیلومتر در ثانیه یعنی 50
سرعت نور سرعت موزها قانونی که با آن زندگی می کنیم خیلی عجیب است  
 
[ پنج‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1385 ] [ 04:45 ب.ظ ] [ رسول ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
امکانات وب